cover image
Liên hệ với chúng tôi

Xin mời liên hệ tới các bộ phận chức năng nếu quý vị cần thêm thông tin.

trung tâm dịch vụ ngân quỹ

Địa chỉ: số 10 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội

Phòng Hành chính: 024 3573 6663

Phòng Kinh doanh: 024 3573 8137 / 3573 5087

Fax: 024 3573 6665

Email: ttdvnq@gmail.com

trung tâm dịch vụ ngân quỹ miền nam

Địa chỉ: Số 422 Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP.HCM

Phòng Hành chính: 028 3924 5349

Phòng Kinh doanh: 028 3923 9895

Fax: 028 3923 9892

Email: ttdvnq@gmail.com

Nhà in Ngân hàng I

Địa chỉ: số 10 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội

Phòng Hành chính: 024 3852 2125

Phòng Kinh doanh: 024 3852 5586

Fax: 024 3852 1891

Email: khkdin1@gmail.com

Nhà in Ngân hàng II

Địa chỉ: Số 422 Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP.HCM

Phòng Hành chính: 028 3838 2781

Phòng Kinh doanh: 028 3838 2783

Fax: 028 3923 4415

Email: nhainnganhang22014@gmail.com - chebaninh2@yahoo.com.vn

Phòng Kinh doanh Công ty

Địa chỉ: số 10 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 3852 9250

Fax: 024 3572 6641

Email:

Phòng Marketing

Địa chỉ: số 10 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 3572 9431

Fax: 024 3572 9431

Email: phongmarketingabsc@gmail.com

Dịch vụ quảng cáo

Địa chỉ: số 10 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 3572 9431

Fax: 024 3572 9431

Email: quangcaoicc@yahoo.com

miền bắc

map1

miền nam

map2

các dịch vụ công ty cung cấp

dịch vụ ngân quỹ

Đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ ngân quỹ một cách độc lập, đủ năng lực phục vụ nhu cầu của toàn bộ các chi nhánh trong hệ thống...

xem chi tiết

dịch vụ in ấn

Công ty có 2 nhà máy in phục vụ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với bề dày truyền thống gần 70 năm. Dây chuyền máy móc hiện đại...

xem chi tiết

dịch vụ quảng cáo

Bộ phận trực thuộc luôn bám sát mục tiêu và hiện thực hoá ý tưởng xây dựng của Agribank. Sản phẩm chất lượng với tính thẩm mỹ cao...

xem chi tiết

Gallery

Hoạt động thể thao của Công ty 2018
Hoạt động Đoàn
Hoạt động thể thao của Công ty 2016