cover image
khách hàng truyền thống của Nhà in ngân hàng I

Danh sách khách hàng truyỀn thỐng nhà in ngân hàng i

 1. NH Nhà nước (SBV): In séc, Catalogue nhận biết tiền thật, giả..
 2. NH Nông nghiệp & PTNT Việt Nam ( AGRIBANK) một số chi nhánh các tỉnh phía Bắc ( 160 chi nhánh và PGD): In séc, Sổ TK, Thư bảo lãnh, giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi, giấy ATM, Tạp chí TT,số ấn chỉ, tờ rời ...v...v...
 3. NH TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) : In séc, Thẻ tiết kiệm, Thư bảo lãnh
 4. NH TMCP ĐT & PT Việt Nam (BIDV) : In séc
 5. NH TMCP Hàng Hải (MARITIME BANK , MSB): In séc
 6. NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SCB):In séc
 7. NH TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank): In séc, Sổ tiết kiệm, Thư bảo lãnh
 8. Nam): In séc
 9. NH VID PUBLIC BANK: In séc, Sổ tiết kiệm
 10. NH Bảo Việt (BVB) : In séc, Sổ tiết kiệm, Thư bảo lãnh
 11. NH Đại Dương ( OCEAN BANK): In séc, Sổ tiết kiệm
 12. NH Bắc Á (NASB): In séc, sổ tiết kiệm, Thư bảo lãnh
 13. NH Dầu khí Toàn cầu ( GP BANK): In séc, Sổ tiết kiệm
 14. NH TMCP Quân Đội (MILITARY BANK , MB): In séc, Sổ tiết kiệm
 15. NH TMCP Đông Nam Á (SeABank): In séc
 16. NH Liên doanh Việt Nga: In séc, Sổ tiết kiệm
 17. CT CP Thiết bị Vật tư Ngân hàng: In séc cho các Ngân hàng
 18. Hội đồng XSKT miền Bắc: In Xổ số Kiến thiết miền Bắc
 19. CT TNHH MTV XSKT Thủ Đô : In Xổ số Lô tô, Hóa đơn GTGT
 20. CT TNHH MTV XSKT Hưng Yên: In Xổ số Lô tô
 21. CT TNHH MTV XSKT Ninh Bình: In Xổ số Lô tô
 22. CT TNHH MTV XSKT Bắc Giang: In Xổ số Lô tô
 23. CT TNHH MTV XSKT Thái Bình: In Xổ số Lô tô
 24. CT TNHH MTV XSKT Vĩnh Phúc: In Xổ số Lô tô
 25. CT TNHH MTV XSKT Hải Dương: In Xổ số Lô tô
 26. CT TNHH MTV XSKT Tuyên Quang: In Xổ số Lô tô
 27. CT TNHH MTV XSKT Nam Định: In Xổ số Lô tô
 28. CT TNHH MTV XSKT Lạng Sơn: In Xổ số Lô tô
 29. CT TNHH MTV XSKT Bắc Ninh: In Xổ số Lô tô
 30. CT TNHH MTV XSKT Thanh Hóa: In Xổ số Lô tô
 31. CT CP Nhựa Y tế: In nhãn bơm kim tiêm