Quay lại danh mục

CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Ngày 16/3/2024, Công ty Dịch vụ Agribank đã long trọng tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2024 tại Trụ sở Công ty
 
Ngày 16/3/2024, Công ty Dịch vụ Agribank đã long trọng tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2024 tại Trụ sở Công ty. Tham dự Hội nghị có 64 đại biểu từ khối văn phòng Công ty và 04 đơn vị trực thuộc tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đại diện cho 281 người lao động của toàn Công ty.

Hội nghị nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được tham gia ý kiến, quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng Công ty ổn định phát triển. Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe Đoàn Chủ tịch và các đại biểu được phân công trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; kế hoạch và giải pháp triển khai năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2023; Báo cáo thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Nhìn chung, hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Mặc dù vậy, hầu hết các lĩnh vực hoạt động đều đạt được mức tăng trưởng doanh thu như kế hoạch đề ra. Công ty tiếp tục duy trì ổn định mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai và thực thi tích cực các giải pháp nhằm năng cao năng lực cạnh tranh, duy trì thị phần về in thương mại, dịch vụ ngân quỹ, đồng thời tìm kiếm nguồn việc mới bù đắp sự sụt giảm doanh thu sản phẩm B. Hoạt động chăm sóc khách hàng, tiếp thị sản phẩm in ấn, tham gia đấu thầu tiếp tục được đẩy mạnh, sản phẩm in thương mại có sự chuyển biến với mức tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước; Công ty hoàn thành giao nộp sản phẩm B theo kế hoạch Ngân hàng Nhà nước giao; Hoạt động dịch vụ ngân quỹ được duy trì ổn định với doanh thu tương đương với cùng kỳ năm trước.


Đồng chí Trần Hồng Thắng - Phó Tổng Giám đốc Phụ trách điều hành đọc Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; kế hoạch và giải pháp triển khai năm 2024
 
Về kế hoạch và giải pháp triển khai hoạt động năm 2024, Công ty tăng cường công tác chỉ đạo, đảm bảo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị trực thuộc được thông suốt, thuận lợi, an toàn, hiệu quả. Tập trung khai thác hiệu quả nguồn việc; duy trì, giữ vững khách hàng hiện có và mở rộng cơ sở khách hàng trong và ngoài hệ thống với các sản phẩm in cao cấp, in đặc biệt trong ngành tài chính, ngân hàng và các ấn phẩm in thông thường, hướng đến phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng với những chính sách bán hàng thu hút, hiệu quả.

 Các Báo cáo của Hội nghị người lao động 
 
Về kết quả hoạt động Công đoàn năm 2023, đoàn viên Công đoàn người lao động Công ty Dịch vụ Agribank đã cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2024 tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh, duy trì việc làm đảm bảo thu nhập ổn định; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và quyền lợi người lao động.
 


 
Đồng chí Trần Duy Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Duy Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty đánh giá cao sự đoàn kết, đồng lòng của Ban lãnh đạo và người lao động trong Công ty đã tạo nên sức mạnh tập thể, giúp Công ty đạt được kết quả khả quan trong năm 2023. Đồng chí cũng chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị và điều hành theo hướng năng động, chủ động, sáng tạo, thích ứng và phát triển; phát huy trách nhiệm và vai trò của người lao động đối với doanh nghiệp; từng bước nghiên cứu, đầu tư máy móc, trang thiết bị để chuyển dịch, đa dạng hóa sản phẩm in thương mại theo hướng tiếp tục duy trì thị phần in offset, cung cấp các sản phẩm về chế bản, thiết kế, thực hiện in sản phẩm cao cấp, sản phẩm có số, có giá và hướng tới đáp ứng các đơn hàng về sản phẩm bao bì và nhãn mác hàng hoá.


 Báo cáo tham luận của các đơn vị
 
Tại Hội nghị, toàn thể Đoàn viên Công đoàn nhất trí với Thoả ước Lao động tập thể hiện hành và bầu ra 13 đồng chí cùng 06 thành viên đương nhiên là đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại.Hội nghị đã bầu ra 13 thành viên Tổ tham gia đối thoại


Nghị quyết Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty Dịch vụ Agribank năm 2024 được thông qua với sự thống nhất của 100% đại biểu
 

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Nghị quyết Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty Dịch vụ Agribank năm 2024 được thông qua với sự thống nhất của 100% đại biểu. Hội nghị đã thể hiện giá trị cốt lõi đề cao vai trò và khẳng định giá trị của người lao động đối với sự phát triển của Công ty. Tinh thần của Hội nghị sẽ được lan tỏa đến toàn thể CBNV, người lao động của Công ty Dịch vụ Agribank trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, động viên người lao động góp phần phát huy trách nhiệm, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Kế hoạch Kinh doanh ASC
 
 
+84 85 866 0990
Facebook
Youtube