Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh Tiếp thị

Yêu cầu đối với ứng viên
ứng tuyển vào vị trí

Mô tả công việc
Quyền lợi khi trở thành nhân viên chính thức
Nộp CV đăng ký ứng tuyển với FIBO
(Định dạng: .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx; <=5MB)

Cơ hội việc làm khác:

+84 85 866 0990
Facebook
Youtube