Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (gọi tắt là công ty Dịch vụ Agribank) là doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Nhà in Ngân hàng I, Nhà in Ngân hàng II, Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Ngân hàng. Mục tiêu hoạt động của công ty là trở thành doanh nghiệp hàng đầu cung cấp các dịch vụ phục vụ hoạt động của hệ thống tài chính ngân hàng.

các dịch vụ công ty cung cấp

dịch vụ ngân quỹ

Đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ ngân quỹ một cách độc lập, đủ năng lực phục vụ nhu cầu của toàn bộ các chi nhánh trong hệ thống...

xem chi tiết

dịch vụ in ấn

Công ty có 2 nhà máy in phục vụ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với bề dày truyền thống gần 70 năm. Dây chuyền máy móc hiện đại...

xem chi tiết

dịch vụ quảng cáo

Bộ phận trực thuộc luôn bám sát mục tiêu và hiện thực hoá ý tưởng xây dựng của Agribank. Sản phẩm chất lượng với tính thẩm mỹ cao...

xem chi tiết

Gallery

Hoạt động thể thao của Công ty 2018
Hoạt động Đoàn
Hoạt động thể thao của Công ty 2016