Loading...
Liên hệ

Liên hệ

Phòng TỔNG HỢP
Add: Số 10 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Phone: 0243 5729 457
Fax: 0243 5736 640
Phòng KẾ HOẠCH KINH DOANH
Add: Số 10 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Phone: 0243 8529 250
Fax: 0243 5736 640
Nhà in Ngân hàng I
Add: Số 10 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Phone: 0243 8522 125 / 0243 8525 586
Fax: 0243 8521 891
Nhà in Ngân hàng II
Add: Số 422 Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP.HCM
Phone: 0283 8382 781 / 0283 8382 783
Fax: 0283 8362 575
trung tâm dịch vụ ngân quỹ
Add: Số 10 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Phone: 0243 5736 663
Fax: 0243 5736 665
Trung tâm dịch vụ ngân quỹ miền nam
Add: Số 422 Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP.HCM
Phone: 0283 9244 968
Fax: 0283 9239 892
 
 

Gửi thông tin đến chúng tôi

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc

Bản đồ

 
+84 85 866 0990
Facebook
Youtube