cover image
Mạng lưới hoạt động
chi nhanh

Trụ sở chính công ty

Số 10 Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tel: 024.35729457 Fax: 024.35736640


Các chi nhánh tại miền Bắc

NHÀ IN NGÂN HÀNG 1

Số 10 Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại Phòng Hành chính: 024 3852 2125

Điện thoại Phòng Kinh doanh: 024 3852 5586

Fax: 0243 852 1861 - Email: khkdin1@gmai.com

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NGÂN QUỸ

Số 10 Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại phòng Hành chính: 024 3573 6663

Điện thoại Phòng Kinh doanh: 024 3573 8137 / 3573 5087

Fax: 024.35736665 - Email: ttdvnq@gmail.com

Các chi nhánh tại miền Nam

NHÀ IN NGÂN HÀNG 2

Số 422, Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại Phòng Hành chính: 028 3838 2781

Điện thoại Phòng Kinh doanh: 028 3838 2783

Fax: 028 3923 4415 - Email: nhainnganhang22014@gmail.com, chebaninh2@yahoo.com.vn

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NGÂN QUỸ MIỀN NAM

Số 422, Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Phòng Hành chính: 028 3924 5349

Phòng Kinh doanh: 028 3923 9895

Fax: 028 3923 9892 - Email: ttdvnq@gmail.com

Gallery

Hoạt động thể thao của Công ty 2018
Hoạt động Đoàn
Hoạt động thể thao của Công ty 2016