Quay lại danh mục

CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023.

21/04/2023
 Ngày 15/4/2023, Công ty Dịch vụ Agribank đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2023 với sự tham dự của 90 đại biểu là cán bộ, công nhân viên đang công tác tại đơn vị, đại diện cho 340 người lao động của toàn Công ty.
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị
 
CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023.
Đồng chí Trần Hồng Thắng – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách điều hành Công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch và giải pháp triển khai năm 2023


Các báo cáo tại Hội nghị


 
CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023.
Tham luận của các đơn vị tại Hội nghị
CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023.
CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023.
CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023.
Đồng chí Trần Duy Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023.

Hình ảnh Đại biểu tham dự Hội nghị
 
CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023.
Đồng chí Trần Duy Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023.
Đồng chí Trần Duy Hưng, Chủ tịch Công ty chúc mừng các đồng chí trúng cử vào Tổ đối thoại
Đồng chí Trần Hồng Thắng - Chủ tịch CĐCS, Phó Tổng Giám đốc PTĐH Công ty cũng đã báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp Thỏa ước Lao động tập thể hiện hành.
Các đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị
 
CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023.
Đồng chí Trần Duy Hưng, Chủ tịch Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng người lao động tại Hội nghị

CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023.
Đồng chí Trần Duy Hưng, Chủ tịch Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng người lao động tại Hội nghị
CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023.
Đồng chí Trần Duy Hưng, Chủ tịch Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng người lao động tại Hội nghị
CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023.
Đồng chí Trần Duy Hưng, Chủ tịch Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng người lao động tại Hội nghị

CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023.CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023.
Đồng chí Trần Duy Hưng, Chủ tịch Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng người lao động tại Hội nghị

CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023.CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023.
CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023.CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023.


CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023.Đoàn thăm quan Bảo tàng Quảng Ninh
Hội nghị đã triển khai một số nội dung chính như sau:
-Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch và giải pháp triển khai năm 2023;
-Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
-Báo cáo kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2022;
-Báo cáo thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động năm 2022;
-Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi;
-Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
-Bầu Ban Thanh tra nhân dân năm 2023.
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Thắng - Phó Tổng Giám đốc PTĐH Công ty, Chủ tịch CĐCS đã báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch và giải pháp triển khai năm 2023. Dưới sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Agribank cùng với sự nỗ lực triển khai các giải pháp quản trị điều hành, Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên Công ty Dịch vụ Agribank đã nỗ lực thích ứng, tiếp tục bám sát mục tiêu, kế hoạch đề ra duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn; lợi nhuận tăng 5% so với năm 2021; đảm bảo công ăn việc làm, tiền lương cho người lao động; tiết giảm tối đa chi phí vốn, chi phí quản lý doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ các nội dung, cam kết theo Thoả ước lao động tập thể hiện hành.
Hội nghị cũng đã bầu ra 05 đồng chí Ban Thanh tra nhân dân và 14 đồng chí đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Duy Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty đánh giá cao sự đoàn kết, đồng lòng của Ban lãnh đạo và người lao động trong Công ty đã tạo nên sức mạnh tập thể, giúp Công ty đạt được kết quả khả quan trong năm 2022. Thời gian tới, tập thể người lao động Công ty Dịch vụ Agribank tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2023. Về định hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị phần, khai thác, tìm kiếm đơn hàng sản phẩm in thương mại; có các giải pháp hạ giá thành đồng thời giữ nguyên chất lượng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh trên thị trường; đầu tư dây chuyền máy móc sản xuất sản phẩm mới trong mức đầu tư cho phép của Công ty.
Với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển" và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty Dịch vụ Agribank năm 2023 đã thành công tốt đẹp./.
+84 85 866 0990
Facebook
Youtube