Quay lại danh mục

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK, NHIỆM KỲ 2023 -2028.

30/05/2023
Chiều ngày 27/5/2023, tại Hội trường số 10 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty Dịch vụ Agribank, nhiệm kỳ 2023 -2028.
 
Chiều ngày 27/5/2023, tại Hội trường số 10 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty Dịch vụ Agribank, nhiệm kỳ 2023 -2028.
Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Ngô Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Agribank, Đồng chí Trần Duy Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công ty. Đại hội có sự tham dự của 70 đại biểu đại diện cho 341 Đoàn viên - người lao động Công ty Dịch vụ Agribank.


Đồng chí Trần Hồng Thắng - Phó Tổng Giám đốc PTĐH, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty đọc báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2028

Sau các nghi thức và thủ tục, Đại hội đã lắng nghe Đồng chí Trần Hồng Thắng - Phó Tổng Giám đốc PTĐH, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty đọc báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2028; Đồng chí Trần Thị Lan Anh - Phó Giám đốc NINH I, Uỷ viên Ban chấp hành CĐCS đọc Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành CĐCS về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.


Đồng chí Trần Thị Lan Anh - Phó Giám đốc NINH I, Uỷ viên Ban chấp hành CĐCS đọc Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành CĐCS về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022


Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm của Công đoàn Agribank, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Ban điều hành Công ty, hoạt động công đoàn của Công ty đã hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.
Trong nhiệm kỳ 2017-2022, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận không ngừng tăng lên, thu nhập của người lao động được từng bước cải thiện, đời sống tinh thần của người lao động được nâng cao. Trong nhiệm kỳ qua, CĐCS Công ty Dịch vụ Agribank luôn chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; CĐCS trở thành chỗ dựa tin cậy của người ĐVNLĐ, luôn đồng hành cùng chuyên môn xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xây dựng đơn vị không ngừng phát triển; ĐVNLĐ trong toàn Công ty luôn tích cực hưởng các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Làm tốt công tác xã hội từ thiện, duy trì và đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, tinh thần cho ĐVNLĐ,  tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác với các đơn vị trong và ngoài hệ thống Agribank.


Phát biểu tham luận tại Đại hội của các đơn vị

Tại Đại hội, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và đề xuất một số giải pháp để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả h
ơn trong nhiệm kỳ mới.


Đồng chí Ngô Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Agribank phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Agribank và đồng chí Trần Duy Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công ty Dịch vụ Agribank ghi nhận và biểu dương thành tích mà CĐCS Công ty Dịch vụ Agribank đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Tiếp thu ý kiến phát biểu và chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, thời gian tới, CĐCS Công ty Dịch vụ Agribank bám sát văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, tiếp tục tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết, đề ra các giải pháp triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn trên cơ sở phát huy thành quả, truyền thống đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.Đồng chí Trần Duy Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đại hội tiến hành bầu BCH CĐCS Công ty Dịch vụ Agribank nhiệm kỳ 2023 - 2028
Trên tinh thần Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển, Đại hội tiến hành bầu ra 07 đồng chí BCH CĐCS Công ty Dịch vụ Agribank nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Agribank khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Toàn cảnh Đại hội


Đồng chí Trịnh Ngọc Tùng - Phó Tổng Giám đốc, đại diện Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028 phát biểu nhận nhiệm vụ

Trong nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành CĐCS bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tiếp tục chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích cho cán bộ đoàn viên; tích cực lắng nghe và giải quyết nguyện vọng của người lao động; phát động phong trào thi đua lao động giỏi, thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả năng suất lao động…, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028./.Kinh doanh Tiếp thị ASC
+84 85 866 0990
Facebook
Youtube